povzetek poglavja - sklepi poglavja

Ni vse psihoterapija, kar se tako oglašuje ali etični vidiki psihoterapije
  • Psihoterapevtski odnos je specifičen delovni odnos, ki potrebuje razna varovala.
  • Med varovali so poleg strokovnih še posebej pomembna etična načela psihoterapije, ki so zajeta v etičnih kodeksih posameznih psihoterapevtskih ustanov, ki nudijo psihoterapevtske storitve, ter psihoterapevtskih šol in njihovih krovnih strokovnih združenj.
  • Glavna etična načela naslavljajo dobrobit klienta, poklicni odnos, zaupnost, kompetentnost in odgovornost. 
  • Etični kodeksi poleg etičnih načel opredeljujejo etična ravnanja.
  • Strokovna združenja in ustanove imajo poleg etičnih kodeksov tudi pravilnike o delovanju pritožbenega organa, ki opredeljujejo postopke, če se klient pritoži nad psihoterapevtovim neetičnim ravnanjem.
  • Etični kodeksi in pravilniki o delovanju pritožbenega organa so dostopni na spletnih straneh strokovnih združenj in ustanov, ki nudijo psihoterapevtske storitve.