povzetek poglavja - sklepi poglavja

Bla bla bla država ali normativni vidiki psihoterapije
  • Področje psihoterapije v Sloveniji ni zakonsko urejeno.
  • Potrebe po psihoterapiji so zelo velike, večje kot jih lahko pokrije obstoječe število ustrezno usposobljenih psihoterapevtov. 
  • Dozorel je čas za zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki bi upošteval obstoječe stanje, reguliral poklic psihoterapevta, pravno zaščitil tako psihoterapevte kot tudi kliente in spodbudil nadaljnji razvoj psihoterapevtske znanosti in stroke. Koristi od tega bi imeli klienti, psihoterapevti in država. 
  • Pobude za zakonsko ureditev potekajo že od leta 2005. Do zdaj so bile neuspešne zaradi različnih pogledov in mnenj glede tega, kdo lahko opravlja psihoterapijo in kam jo umestiti, zgolj v zdravstvo ali tudi v druge družbene podsisteme. 
  • Pomembno je, da tudi državni organi, namesto da se sklicujejo na neusklajenost stroke, prevzamejo svoj del odgovornosti pri iskanju ustreznih normativnih rešitev.