povzetek poglavja - sklepi poglavja

Antiabrakadabra ali kaj deluje v psihoterapiji
  • Ključno vlogo pri terapevtski spremembi igrajo značilnosti klientov in njihovega življenjskega konteksta v času obravnave.
  • Psihoterapevt mora s svojim ravnanjem prožno in raznoliko odgovarjati na raznolikost klientov in njihovih življenjskih okoliščin.
  • Terapevt, terapevtski delovni odnos in klientovo povratno informiranje so za uspešnost terapije pomembnejši od terapevtskih tehnik.
  • Terapevti, ki imajo boljše izide obravnav, na osnovi stalnih, sistematičnih povratnih informacij klientov skupaj z njimi sooblikujejo terapevtski proces.