povzetek poglavja - sklepi poglavja

Osemnajsta kamela ali odlike učinkovitega psihoterapevta

Učinkoviti psihoterapevti:

 • Obvladajo širok nabor medosebnih veščin, kar vključuje tudi besedno spretnost.
 • Nabor medosebnih veščin vključuje zaznavanje medosebnih odnosov, toplino in sprejemanje, osredotočenost na drugega, čustveno prilagajanje in izraznost ter spodbujevalne medosebne spretnosti, ki jih terapevt pokaže predvsem v odzivanju na zahtevne kliente.
 • Njihovi klienti se počutijo razumljeni, zaupajo terapevtu in verjamejo, da jim terapevt lahko pomaga.
 • Znajo razvijati terapevtski delovni odnos s širokim spektrom različnih klientov.
 • Znajo klientom ponuditi sprejemljivo in prilagodljivo razlago njihovih težav.
 • So prožni in prilagajajo terapijo, če klient ne napreduje.
 • Znajo pripraviti terapevtski načrt, ki se sklada z razlago, ki so jo dali klientu.
 • Prepoznajo značilnosti klienta in njegovih življenjskih okoliščin.
 • Na avtentičen način stalno budno spremljajo klientov napredek.
 • Znajo vzbujati upanje in optimizem.
 • Znajo vplivati in so prepričljivi.
 • Se ne izogibajo čustveno zahtevnim temam in jih izkoristijo v terapevtske namene.
 • Zavedajo se svojih psiholoških procesov in v terapijo ne vnašajo lastnih vsebin, razen ko to storijo namerno in v terapevtske namene.
 • Sledijo najboljšim raziskovalnim izsledkom, ki jih lahko uporabijo pri delu z določenim klientom, problemom, v določenih pogojih obravnave ali v določenem družbenemu kontekstu idr.
 • Se stalno izpopolnjujejo, da dosegajo (več kot) pričakovani napredek s klienti.