povzetek poglavja - sklepi poglavja

Kdor sodeluje, dobrim učinkom botruje ali kaj je psihoterapevtski delovni odnos med klientom in terapevtom
  • Psihoterapevtski delovni odnos ali aliansa se nanaša na kvaliteto in intenziteto sodelovanja med terapevtom in klientom. 
  • Kadar je v obravnavo vključena več kot ena oseba – v partnerski, družinski in skupinski psihoterapiji - mora terapevt razširiti terapevtski delovni odnos na vse kliente.
  • Do predčasne prekinitve terapije pogosto pride prav zaradi tega, ker tako klient kot terapevt nista zadovoljna s kvaliteto delovne zveze.