povzetek poglavja - sklepi poglavja

Zrcalce, zrcalce, povej, kako dobro se terapevt znajde v deželi tej ali pomen klientovih povratnih informacij
  • Povratno informiranje v psihoterapiji pomeni, da klient s psihoterapevtom deli svoje doživljanje psihoterapije ter svojo oceno terapevtskega odnosa, učinka terapije oziroma lastnega napredka, metod dela in vseh terapevtovih dejavnikov (npr. njegove topline, empatičnosti, prožnosti idr.), ki vplivajo na izid terapije.
  • Klient lahko terapevtu pove, kako zadovoljen je z učinkom terapije, kako se v procesu počuti, kaj pogreša, ali se čuti razumljenega, sprejetega, varnega in lahko zaupa, kaj mu v procesu pomaga in kaj mu ne, katere so terapevtove napačne predpostavke in predstave o njem ipd. 
  • Klientovo povratno informiranje omogoča, da s terapevtom terapijo ukrojita po klientovi meri.
  • Terapevtski napredek je z uporabo povratnega informiranja do dvakrat boljši.