povzetek poglavja - sklepi poglavja

Naj ležim na kavču ali naj se pogovarjam s praznim stolom ali metode in tehnike v psihoterapiji
  • Zavedanje smiselnosti psihoterapije pri klientu terapevt spodbuja in neguje s pomočjo mita in rituala. Mit predstavlja teoretično osnovo terapije z razlago, ritual pa konkretno izvedbo s pomočjo metod in tehnik.
  • V kombinaciji s terapevtovim zaupanjem v metodo oziroma tehniko, metode v večjem delu učinkujejo preko aktivacije placeba, upanja in klientovih pričakovanj.
  • Dokler je obravnava za klienta smiselna in spodbuja njegovo aktivno sodelovanje, tak ali drugačen psihoterapevtski pristop ne igra bistvene vloge.
  • Nobena terapevtska tehnika ne deluje sama po sebi, temveč le v tolikšni meri, kolikor »deluje« odnos med klientom in terapevtom.
  • Pristen odnos med terapevtom in klientom zagotavlja boljši učinek tehnik, dobro izpeljane tehnike pa krepijo njun odnos.
  • Različne metode in tehnike imajo skupni imenovalec – klientu omogočijo novo izkušnjo in s tem povečujejo možnost spremembe.
  • Modeli, metode in tehnike ponujajo dobro markirane poti, niso pa ključni za uspeh terapije. Pomembnejši so skupni dejavniki in krožne povezave med njimi.