dodosvetuje - Prvi psihoterapevtski priročnik v Sloveniji

Prvi psihoterapevtski
priročnik v Sloveniji

Cilj priročnika Dodo se pogovarja in spletnega mesta Dodosvetuje.si je približati ter predstaviti psihoterapijo širši javnosti – še posebej potencialnim uporabnikom, ki ne želijo le omiliti simptomov duševnih stisk, kot sta na primer tesnobnost in depresivnost, temveč hočejo z njeno pomočjo izboljšati kvaliteto življenja, pa ne vedo, kako začeti in tudi klientom, ki so v psihoterapevtsko obravnavo že vključeni.

V priročniku boste spoznali ptiča Doda, ki svetuje Ani, potem ko se je po ločitvi znašla v duševni stiski in razmišlja, ali bi poiskala pomoč pri psihoterapevtu. Skozi interaktiven in dinamičen pogovor skupaj odkrivata:

Za še več informacij, kako vam psihoterapija lahko pomaga k razreševanju duševnih težav in motenj ter izboljšanju kvalitete življenja, si zagotovite svoj priročnik.

Od psihoterapevtskih
strokovnjakov za vas

Prvi psihoterapevtski priročnik v Sloveniji z naslovom ‘Dodo se pogovarja’ je plod dela strokovnjakov, ki že več desetletij raziskujejo in izvajajo psihoterapijo v Sloveniji in regiji.

Podatki o avtorjih

Malka Čeh, magistrica psihoterapevtske znanosti, psihoanalitična psihoterapevtka 

Poglavje Pomen klientovih povratnih informacij

Vladimir Milošević, dr. med, psihiater in psihodramski psihoterapevt, vodja oddelka za psihoterapijo v Psihiatrični bolnici Idrija

Poglavje Kaj je psihoterapija

Tomaž Flajs, prof. franc. in angl., psihoterapevt in supervizor, direktor inštituta GITA 

Oblikovalec dialogov; avtor poglavij Prolog; Kako izgleda primer psihoterapevtske obravnave; Klient je glavni junak psihoterapije; Epilog in soavtor vseh drugih poglavij

mag. Miran Možina, dr. med., psihiater in psihoterapevt, direktor ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja (SFU Ljubljana)

Poglavja Kaj je psihoterapija; Kdaj pogovor, kdaj tableta in kdaj oboje; Kaj deluje v psihoterapiji; Pomen klientovih povratnih informacij; Vse se začne z zaupanjem

Mija M. Klemenčič Rozman, univ. dipl. soc. ped. in psihoterapevtka, docentka za socialno pedagogiko na Oddelku za socialno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

Poglavje Etični vidiki psihoterapije

Matija Pajer, B.A. (Hons.), inž. mm., bakalavreus psihoterapevtske znanosti, psihoanalitični psihoterapevt (ECPP) 

Poglavje Kaj je psihoterapija

asist. Urška Kranjc Jakša, univ. dipl. fil., zakonska in družinska terapevtka stažistka, predsednica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 

Poglavje Normativni vidiki psihoterapije

doc. dr. Primož Rakovec, predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Poglavje Klient je glavni junak psihoterapije

dr. Romana Kress, univ. dipl. psih., psihoterapevtka in supervizorka, predsednica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo 

Poglavje Kaj je psihoterapevtski delovni odnos

Barbara Repinc Zupančič, univ. dipl. pedag. in soc. kult., psihoterapevtka in supervizorka SLOVENTA, Društvo za transakcijsko analizo Slovenije 

Poglavje Metode in tehnike v psihoterapiji

SFU_SKZP-logo

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor

www.skzp.si
info@skzp.org

SFU_SKZP-logo2

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana
SFU Ljubljana 
Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana 

www.sfu-ljubljana.si 
referat@sfu-ljubljana.si

Poglavja in povzetki

Uvod ali navodila za uporabo priročnika
Prolog ali le kdo je ta ptič
Z odnosom o odnosih za boljše odnose ali kaj je psihoterapija
Kdaj pogovor, kdaj tableta in kdaj oboje ali psihoterapija in psihofarmakoterapija
»Stati na svojih nogah« ali kako izgleda primer psihoterapevtske obravnave
Antiabrakadabra ali kaj deluje v psihoterapiji
Pomagaj si sam in terapevt ti bo pomagal ali klient je glavni junak psihoterapije
Osemnajsta kamela ali odlike učinkovitega psihoterapevta
Kdor sodeluje, dobrim učinkom botruje ali kaj je psihoterapevtski delovni odnos med klientom in terapevtom
Zrcalce, zrcalce, povej, kako dobro se terapevt znajde v deželi tej ali pomen klientovih povratnih informacij
Naj ležim na kavču ali naj se pogovarjam s praznim stolom ali metode in tehnike v psihoterapiji
Ni vse psihoterapija, kar se tako oglašuje ali etični vidiki psihoterapije
Bla bla bla država ali normativni vidiki psihoterapije
Vse se začne z zaupanjem ali kontekstualni model v psihoterapiji in drugih oblikah pomoči
Epilog ali priprave so končane, potovanje se pričenja
Spremna beseda ali bravo Dodo!

Izdajatelji in založniki: SKZP, Umco in SFU Ljubljana 
Urednika: Tomaž Flajs in Miran Možina 
Ilustracije ptiča Doda: Ejti Štih 
Ostale ilustracije: Kostja Bras 
Oblikovanje preloma in ovitka: Kostja Bras
Fotografiji urednikov na zavihku: Taja Košir Popović
Tisk: Primitus, d. o. o.
Naklada: 2200 izvodov, 1. natis
Ljubljana, 2022

Priročnik je izšel v sozaložništvu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (skrajšan naziv SKZP, zanjo Romana Kress), založbe UMco (zanjo Samo Rugelj) in Ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja (skrajšan naziv SFU Ljubljana, zanjo Miran Možina).

V okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah so brez pisnega dovoljenja založnikov prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, všteto fotokopiranje, tiskanje in shranjevanje v elektronski obliki.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

159.964(035)
615.851(035) 

FLAJS, Tomaž
Dodo se pogovarja : vodnik po psihoterapiji / Tomaž Flajs in Miran Možina ; [ilustracije ptiča Doda Ejti Štih, ostale ilustracije Kostja Bras]. - 1. natis. - Ljubljana : SKZP : Umco : SFU, 2022 

ISBN 978-961-93861-9-4 (SFU)
COBISS.SI-ID 115449347

Dodo se pogovarja : vodnik po psihoterapiji

Naročila

Za naročilo knjige pišite na knjiznica@sfu-ljubljana.si

V naročilo vključite naslednje informacije: ime in priimek oz. naziv naročnika, naslov, število naročenih izvodov, informacijo ali ste študent SFU (v tem primeru za vas veljajo določeni popusti!) ter način prevzema (osebni prevzem ali pošiljanje po pošti).

Cena priročnika je 22 evrov.

Knjigo vam lahko pošljemo po pošti, ob čemer vam bomo zaračunali stroške poštnine.

Izdali vam bomo račun, ki ga boste prejeli po e-pošti. Ko boste poravnali račun, vam bomo knjigo poslali po pošti ali pa lahko knjigo dvignete na sedežu SFU Ljubljana, na Trubarjevi 65, 1000 Ljubljana. Prosimo, da se vnaprej uskladite s sodelavci na SFU Ljubljana za dan in uro prevzema. 

SFU Knjižnica
Laura Džamastagić 
Telefon: +386 (0)1 425 44 33 
Uradne ure: Tor 9.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00, Pet od 14.00 – 16:00

Podatki za plačilo
Davčna št.: 38029812
Transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361
BIC banke: KSPKSI22
Naziv: SFU Ljubljana
Naslov: Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana